Gratis afbeelding downloaden

Even een afbeeldinkje nodig voor jouw website of scriptie? gauw even googelen, downloaden, plakken of uploaden en de klus is geklaard!

Snel, makkelijk en goedkoop! ..toch?

Vaak wel, maar net zoals zovelen loop je een behoorlijk risico te worden aangeschreven door auteursrechthebbende instanties (zoals Getty Images) of de door haar ingehuurde juridisch vertegenwoordigers (advocaten kantoren of incasso bureaus). Dat kan al binnen enkele weken, maar er zijn zelfs zaken bekend dat de claim kwam nadat het materiaal al was verwijderd of zelfs de website al niet eens meer bestond!

Wie is Getty Images?

Getty images, een in 1995 opgericht Amerikaanse leverancier van beeldmateriaal (foto’s, video’s, vector graphics etc.). Als Leverancier beschikken zij zelf niet alleen de volledige rechten van dit beeldmateriaal, maar kunnen deze ook behartigen voor auteurs die hun rechten bij hun hebben ondergebracht. In totaliteit zou het gaan om 80 miljoen foto’s en meer dan 50.ooo uur videomateriaal. (wikipedia)

Getty images levert licenties voor beeldmateriaal via een van haar vele (en alsmaar groeiende) beeldbanken zoals:

Soms is het niet altijd even duidelijk wanneer een foto, video of grafische afbeelding “gratis” is, of dat daarvoor betaald moet worden. De laatste in bovenstaande rij (Stock.xchng) is daar een goed voorbeeld van.

Tot zover is er niets mis mee: een foto maken kost geld, tijd en kunde. Prima dat daarvoor instanties zijn die de belangen van de creatievelingen behartigd.

Wat is er hier fout?

Waar het hier minder “prima” gaat is de manier waarop Getty Images de belangenbehartiging nastreeft. Doorgaans komt er geen waarschuwing of notificatie in het geval er (vaak niet moedwillig) misbruik gemaakt wordt van copyrights dat berust op beeldmateriaal.

Een claim van Getty Images ontvangen? Getty images briefNee, er volgt direct een schrijven, waarin zij claimen de rechten te bezitten en dat jij daarvan misbruik hebt gemaakt. Betalen is vaak de enige remedie om een ogenschijnlijke rechtzaak te vermijden.

En deze betaling is doorgaans niet misselijk: € 600,00 tot € 1800,00 voor een afbeelding ter grote van een postzegel blijken vaak geen uitzondering.

Zie een standaard brief van Getty Images hier links. Klik op de afbeelding om de volledige inhoud ervan te lezen (lukt dat niet, klik dan hier ). Webulous.net heeft deze brief van een derde partij ontvangen die verder anoniem wenst te blijven. In deze brief wordt gesproken over een bijlage of bijgesloten voorstel. Dit betreft de verwijzing naar het schikkingsvoorstel op de website van Getty Images. Deze kunnen wij helaas om privacy redenen niet publiceren. De hoogte van deze claim bedroeg aanvankelijk € 400,00.

Afhankelijk, waarvoor stock-photos of ander beeldmateriaal gebruikt worden, kan een licentie voor een enkele afbeelding behoorlijk in de papieren lopen. Denk daaraan bij enkele tientallen eurocenten voor een kleine foto op een niet commerciële blog website tot enkele duizenden euro’s voor een commercieel (gedrukt) populair magazine met vele tientallen duizenden oplage. De bedragen die Getty Images claimt liggen direct al geheel buiten proporties en berusten -naar ons idee- op geen enkele logische grondslag.

Het heeft er dan ook alle schijn van dat Getty Images hiervan dan ook hun kern bedrijfstaak van lijkt te willen maken:

  1. Zoek zoveel mogelijk websites op.
  2. Controleer de licentie gegevens van het gebruikte beeldmateriaal, waarvan zij claimen de rechten te bezitten of te behartigen.
  3. Geen Match? stuur een “blafbrief” met direct een claim.

Waar een waarschuwing op zijn plaats lijkt, is Getty Images gelijk uit op harde valuta. Ondanks het ongeautoriseerd gebruik van het beeldmateriaal neigt deze praktijk neigt naar afpersing!

Waarom is dit fout?

Naar onze mening hanteert Getty Images (en de door haar ingehuurde advocaten en incasso kantoren) een nogal agressieve methode om het oneigenlijk gebruik van copyrighted materiaal tegen te gaan. Deze kantoren werken bovendien vaak op een “no cure-no pay” basis.

Getty Images is op deze manier altijd winnaar en betaald voor de gemaakte incasso- of juridische kosten geen ene cent. Dat is slim opgezet en per definitie niet “fout”. tezamen met andere de andere feiten, lijkt het echter dat Getty Images het tot haar “core business” heeft gemaakt bij met name onwetende website eigenaren hoge claims neer te leggen als naar hun mening gebruik gemaakt is van materiaal waarvoor geen rechten zijn verworven.

Cease and desist

Allereerst zou naar onze mening een eerste “cease and desist” brief op zijn plaats zijn. Een dergelijke kennisgeving geeft aan dat er gebruik gemaakt wordt van copyrighted materiaal. Tenzij men kan aantonen dat men voor dat materiaal over de juiste (licentie) rechten beschikt, dient men dan het materiaal te verwijderen en beloven dat nooit meer te gebruiken zonder dat de juiste rechten verkregen zijn. Dit alles natuurlijk binnen een redelijke termijn.

Getty Images stuurt deze brieven niet, maar komt gelijk met een claim die vaak vele malen hoger is dan de eigenlijke licentiekosten.

Zo de verhalen luiden volgen er een paar brieven van Getty Images (meestal 2, met intervallen van enkele weken). Deze zijn afkomstig vanaf een adres in Ierland en volledig in het Nederlands. De claim in de tweede brief is meestal afwijkend van de eerste. Vanzelfsprekend is deze meestal hoger. Bij het uitblijven van een reactie wordt er doorgaans een lokaal advocaten- of incasso kantoor ingeschakeld. Daarbij zijn incassokosten gemaakt dus ook die worden aan de hoogte van de claim toegevoegd. Hierdoor loopt de hoogte van de rekening in rap tempo op.

Wie heeft eigenlijk de rechten?

Getty Images claimt te weten dat gedupeerden niet over de juiste rechten beschikken, maar wie eigenlijk wel?

Tot nu toe is altijd gebleken dat Getty Images nooit -buiten een rechtzaak om- aan zal tonen dat zij over de daadwerkelijke rechten beschikken.

dubieus…

Rechtzaak?

Tot op heden heeft Getty images nog nooit een rechtzaak begonnen in Nederland. Misschien deugt er dan toch iets aan ons rechtssysteem?

Er wordt gezegd dat een rechter waarschijnlijk de hoogte van de claims nooit zal aanvaarden. Gebruikelijk in Nederland is slechts eenmaal de gebruiksvergoeding in dergelijke gevallen. Getty Images hanteert een systeem dat meer weg heeft van een boete. Dat werkt misschien in de V.S. In Nederland ligt dat iets anders. Dit zou erop duiden dat er voor Getty Images in Nederland dus eigenlijk niet veel te halen is

Niet reageren, geen gevolg?

Er gaan vele verhalen rond van gedupeerden die, nadat ze een claim-brief hebben ontvangen van Getty Images, niet reageren. Nooit en nergens op!

Juridisch gezien zou je daarmee alle mogelijkheid tot schikken te niet doen.

Hoewel het op internet wemelt van de verhalen, is ons geen verhaal bekend dat dit fout is gelopen (wij stellen reacties zeer op prijs!). Daarbij dient men wel rekening te houden dat Getty Images het er voor nu bij laat zitten (dat wil niet zeggen voor altijd!)

Het lijkt erop dat als het te moeilijk wordt om de claim te innen men het erbij laat varen, wat op zich weinig geloofwaardig overkomt.

Schikken tot een fractie van het origineel

Besluit je wel te reageren, maar geef je aan dat je het bedrag in het schikkingsvoorstel niet kan of zal betalen? In dat geval blijkt onderhandelen mogelijk die de originele claim drastisch omlaag brengt. Er zijn verhalen bekend over schikkingsvoorstellen van enkele honderden tot duizenden euro’s die worden terug gebracht tot €75,00 ! Dit is vast geen regel en meer uitzondering, maar het is op zijn minst ongeloofwaardig en wekt de indruk dat Getty Images erop uit is om proberen “te halen wat er te halen valt”.

ook een claim van Getty Images ontvangen?

“Ik heb een brief gehad van Getty Images, wat moet ik doen?”

Naast simpelweg het schikkingsvoorstel betalen, noemden we hierboven eigenlijk al 2 acties op die je zou kunnen uitvoeren. De vierde actie is misschien wel de meest veilige, maar geeft geen garantie tot b.v. volledige kwijtschelding.

Tros radar i.c.m. Bright advocaten heeft een stappenplan opgezet. Kortom komt deze erop neer dat je in contact treed met Getty Images en dat je een redelijke vergoeding wilt betalen, maar wel onder een paar voorwaarden:

  • Getty Images moet aantonen dat zij de rechtmatige instantie is die of de rechten bezit, dan wel dat zij de belangen behartigd van de auteurs.
  • Eis een schriftelijke finale kwijting en een vrijwaring jegens derden van eventuele vervolg claims
  • verwijder het materiaal van de website
  • geef aan dat je het materiaal niet meer zult gebruiken zonder dat je daarvoor de rechten hebt verworven.

de volledige versie kunt u hier lezen.

In het reactie gedeelte op de pagina kun je zien dat verschillende mensen met succes deze methode hebben kunnen toepassen.

Natuurlijk is het wijs om juridische hulp in te schakelen

Wij zijn uiteraard benieuwd naar reacties en horen dan ook graag jouw verhaal.

Momenteel kunnen wij nog niet meer vertellen over de zaak waarvan wij hier de brief hebben gepubliceerd. Mochten we dat wel kunnen, dan zullen wij daarvan hier melding doen.

 

Succes en wij hopen dat dit artikel iets kan bijdragen aan gedupeerden, en laat het vooral een waarschuwing zijn voor diegene die afbeeldingen gebruikt op websites, folders, scripties, flyers etc.

Hulpzame links / bronvermelding:

Links voor (betaalde) beeldbanken

ook een claim van Getty Images ontvangen? Hoe heb jij het opgelost?

Dit artikel dient slechts als informatie voor gedupeerden e/o “lees vermaak”. Deze informatie is niet bedoeld als advies. Het uitvoeren of opvolgen daarvan is geheel voor eigen verantwoording. Webulous.net of Simple Online Solutions is op geen enkele manier aansprakelijk voor directe- of indirect schade opgelopen door het uitvoeren of toepassen van deze informatie.

 

 Coolblue 728x90


728x90_ShutterStock-Culture_NL_animated
Themeforest wide 728 x 90


KPN Algemeen 728 x 09003 GIF Banner
WordPress Membership Plugin
Codecanyon wide 728 x 90


Go Daddy NL 728x90 30 off

Brand Communication Image Banner 728 x 90